Als je echt niet meer van je schulden afkomt, dan zijn er een aantal instanties die hierbij kunnen helpen.schulden

Sociale Dienst

Door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is het de bedoeling van de overheid om te voorkomen dat burgers door hun schuldenproblematiek buiten de samenleving komen te staan. Burgers kunnen door dit wetsvoorstel terecht bij hun gemeente voor hulp bij hun schulden. Er is hierbij sprake van een maximale wachttijd en bij kritische schulden (bijvoorbeeld bij dreigende uithuiszetting) maximaal drie werkdagen.

Gemeentelijke Kredietbanken, stadsbanken en volkskredietbanken

Dit betreft schuldhulpverlenende organisaties aangesloten bij de brancheorganisatie NVVK. Deze organisaties inventariseren de schulden en gaan met schuldeisers in overleg hoe de schulden afgelost worden. Dit kan door middel van een betalingsregeling of een betaling van een bepaald percentage tegen finale kwijting. Dat wil zeggen dat na betaling van het betreffende percentage, het restant van de schuld wordt kwijtgescholden. De schuldenaar betaalt dit dan weer terug aan de gemeentelijke kredietbank, stadsbank of volkskredietbank.

Overige schuldhulpverlenende instanties

Er zijn ook particuliere schuldhulpverleners die op dezelfde wijze werken als eerder vermeld, of zich meer toespitsen op budgetbeheer. Vaak is echter het probleem dat schuldeisers alleen wensen samen te werken met instanties die zijn aangesloten bij het NVVK. Dit zal dan ook de schuldbemiddeling kunnen bemoeilijken.

Hier vind je een overzicht van schuldhulpverleners bij jou in de buurt.