RIJSWIJK-REKENING-AANMANINGVeel mensen hebben er wel eens mee te maken gehad: een incassobureau. Soms vergeet je een rekening te betalen en soms kun je deze simpelweg niet betalen. Een herinnering en soms een aanmaning volgt en dan ineens een brief op de mat van een incassobureau. Vaak is een factuurbedrag dan ook verhoogd met incassokosten. Een incassobureau verdient haar geld met deze incassokosten en voorheen waren deze ook onacceptabel hoog.

Een incassobureau is niet gebonden aan allerlei wettelijke bepalingen en kon tot voor kort zelf de hoogte van de incassokosten bepalen. Dit had vaak torenhoge incassokosten tot gevolg welke in geen enkele verhouding tot het oorspronkelijke factuurbedrag stonden. Sinds 1 juli 2012 is hier een einde aangekomen door de invoering van de Wet Incassokosten. Deze wet schrijft voor aan welke eisen de schuldeiser moet hebben voldaan om recht te hebben op de incassokosten. Tevens schrijft de wet voor hoe hoog de incassokosten maximaal mogen zijn. Deze wet geldt alleen voor consumentenvorderingen. Voor vorderingen op de zakelijke markt geldt wat er onderling is afgesproken, dan wel wat er in de algemene voorwaarden staat.

De hoogte van incassokosten

Incassokosten zijn bij vorderingen minder dan €267 altijd €40. Over de eerste €2500 wordt maximaal 15% aan incassokosten gerekend en over de volgende €2500 maximaal 10%. Over de €5000 daarna maximaal 5% en over de volgende €190.000 maximaal 1%. Bedragen boven de €200.000 wordt maximaal 0,5% aan incassokosten berekend met een maximum van €6775 aan incassokosten.

Vormvereisten

De eiser dient ook aan een aantal vormvereisten voldaan te hebben voordat deze recht heeft op eerder genoemde incassokosten.

  • Allereerst dient de vordering vervallen te zijn. Je bent dus te laat met betalen.
  • Ook moet er een herinnering/aanmaning verzonden zijn en er is dan alsnog niet betaald binnen 14 dagen na de aanmaning.
  • De eisende partij dient een aanmaning te hebben verzonden met daarin het precieze bedrag aan incassokosten welke in rekening gebracht zullen worden bij niet tijdige betaling.
  • Tevens dient in de brief een termijn van 14 dagen gesteld te worden waarin de schuldenaar alsnog de tijd heeft om de factuur te voldoen met daarbij de mededeling dat als de schuldenaar dit niet doet, de incassokosten in rekening gebracht zullen worden.

Incassokosten zijn ook de enige kosten die een incassobureau naast het factuurbedrag in rekening mag brengen en dus geen administratiekosten en bureaukosten. Deze kosten worden tenslotte gedekt door de incassokosten.

Geschillen over incassokosten

Bij een geschil over de hoogte van de incassokosten kan een bezwaarschrift naar de eiser gezonden worden en indien nodig de rechtsbijstand ingeschakeld worden.