Hoewel het aantal consumenten met een betalingsachterstand in de eerste helft van 2013 is toegenomen, zien we in 2012 nog een lichte daling in het aantal mensen dat gebruik maakt van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Ten opzichte van 2011 daalde het aantal aanvragen met 6%. Het aantal ligt met 19.301 aanvragen nog wel fors boven het niveau van 2010 toen er 15.722 mensen een beroep deden op de Wsnp  Dit maakte Fred Teeven, minister van Veiligheid en justitie bekend.

Particulieren en ex-ondernemers

Via: www.rijksoverheid.nl

Via: www.rijksoverheid.nl

In totaal werden er vorig jaar 13.755 mensen toegelaten tot de schuldsanering, dat zijn er 967 minder dan in 2011. Het afwijzingspercentage van de verzoeken is daarmee toegenomen van 17,1 procent tot 19,6 procent in 2012. De doelgroep is niet tot nauwelijks veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Ongeveer 80% van de mensen die in de schuldsanering terecht komen zijn particulieren, de rest is ex-ondernemer. De belangrijkste reden om in de schuldsanering te komen is zowel bij particulieren als ondernemers een terugval van het inkomen.  Voor particulieren gelden er ook andere oorzaken zoals compensatiegedrag, echtscheiding en overbesteding.

Schuldsanering

De schuldsanering is een strenge regeling die iemand binnen drie jaar uit de schulden moet helpen. Wanneer iemand zich in die tijd aan de strikte regels houdt en zich voldoende inzet, krijgen van de rechter een schuldenvrije toekomst. De regeling werkt in ruim 70% van de gevallen.

 

Tags: ,