Soms is er geen andere oplossing om je schulden op te lossen dan door WSNP of faillissement aan te vragen. Maar wat is nu het verschil tussen deze beide mogelijkheden?

WSNP

De wettelijkeschuldsanering natuurlijke personen is, zoals het woord al zegt, alleen bestemd voor natuurlijke personen. Rechtspersonen als naamloze en besloten vennootschappen komen hier niet voor in aanmarking. Daarnaast kan een WSNP alleen middels een verzoekschrift worden aangevraagd. Toelating tot de WSNP is aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het onmogelijk zijn om door te gaan met het betalen van de schulden. Tevens moet je de afgelopen vijf jaar te goeder trouw zijn geweest op het gebied van het ontstaan en niet betalen van je schulden. Tevens is er sprake van een inspanningsplicht: je moet alles in het werk stellen om zoveel mogelijk geld voor de aflossing van je schulden te verdienen. Je zult over het algemeen drie jaar lang in de WSNP zitten waarbij je van 90% van het bijstandsniveau moet rondkomen. Je mag geen nieuwe schulden aangaan en je hebt geen zeggenschap meer over je financiƫn. Als je na drie jaar aan alle voorwaarden hebt voldaan, zul je een schone lei verklaring ontvangen waarbij alle schulden zijn verdwenen. Bij WSNP is er sprake van een bewindvoerder.

Faillissement

Een faillisement kan voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen aangevraagd worden. De schuldenaar kan ook zelf zijn of haar eigen faillissement aanvragen. Daarnaast is het ook mogelijk dat een WSNP omgezet wordt in een faillissement. Een faillissement eindigt niet altijd met een schone lei. Deze kan ook worden beƫindigd wegens gebrek aan baten. Hiermee zijn de schulden weer opeisbaar voor de schuldeisers. Ook zal het faillissement eindigen wanneer de slotuitdelingslijst verbindend wordt verklaard en daarmee bekend is welk deel van de boedel de schuldeisers zullen ontvangen. Tevens kan er een akkoord bereikt worden met de schuldeisers inzake een bepaald afkoop bedrag en de gefailleerde kan ook zelf verzoeken om het faillissement om te laten zetten in WSNP (mits er aan de geldende voorwaarden voor WSNP is voldaan). Als laatste kan het Gerechtshof in Hoger Beroep het vonnis van de Rechtbank vernietigen. Bij een faillissement is er sprake van een curator.